Otwórz
konto
i ciesz się
podwójnie

Aktywnie korzystaj
i odbierz zestaw
klocków Lego
oraz kartę podarunkową
Douglas o wartości
200 zł

Promocja „Zgarnij podarunek” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 1.06.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się1

oraz złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 1.06.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 19.06.2020 r.
Pamiętaj o aktywowaniu Karty!

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać jeden z trzech zestawów Lego (zostanie losowo wybrany)
oraz Kartę podarunkową Douglas o wartości 200 zł, należy przejść kilka etapów:

1

W czerwcu wykonaj min. 5 Transakcji BLIK

2

W lipcu wykonaj min. 5 Transakcji BLIK oraz

otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł.

upominek_lego
upominek_douglas

W celu odbioru nagrody każdy Laureat do dnia 25 sierpnia 2020 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail oraz przesłanego uprzednio kodu oraz przekaże adres, na który zostanie przesłana nagroda. Nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 31 sierpnia 2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Zgarnij podarunek” można dokonać od dnia 26.05.2020 r. do osiągnięcia 600 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 1.06.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Zgarnij podarunek” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Dopasuj Kartę

do Konta Otwartego na Ciebie

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz w umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę, zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas i korzystaj!

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Zgarnij podarunek”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie zgarnijpodarunek.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Zgarnij podarunek”.

Napisz do Organizatora Promocji „Zgarnij podarunek”: zgarnijpodarunek@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Zgarnij podarunek” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Otrzymanie losowo nagrody rzeczowej w postaci zestawu klocków Lego® nr 30098 lub nr 45098 lub nr 65098o wartości 40 zł brutto oraz Karty podarunkowej Douglas o wartości 200 zł w ramach Promocji „Zgarnij podarunek” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zgarnijpodarunek.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 26.05.2020 r. do osiągnięcia liczby 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 1.06.2020 r., a następnie

(ii) ) w terminie od dnia 26.05.2020 r. do 1.06.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Zgarnij podarunek” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym ww. wnioskiem do dnia 19.06.2020 r.

(iii) w czerwcu 2020 r. wykonania łącznie:

  • min. 5 Transakcji BLIK – z wykorzystaniem usługi dostępnej na podstawie Regulaminu Usługi BLIK dla posiadaczy ww. Konta Osobistego;

(iv) pw lipcu 2020 r. wykona łącznie:

  • min. 5 Transakcji BLIK – z wykorzystaniem usługi dostępnej na podstawie Regulaminu Usługi BLIK dla posiadaczy ww. Konta Osobiste; oraz
  • otrzyma Wpływ/y środków na ww. Konto Osobiste na łączną kwotę min. 500 zł, z wyłączeniem wpływów pochodzących z: (1) innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką BGŻOptima); (2) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zgarnij premię” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!